Menu
Your Cart

Şartlar & Koşullar

Kullanım Koşulları

Anılan Web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve iş bu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı SAĞLAMLAR OTOMOTİV' e aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. SAĞLAMLAR OTOMOTİV' in önceden yazılı onayı olmadan içeriğinin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. SAĞLAMLAR OTOMOTİV web sayfalarını bilgisayarınızın üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece SAĞLAMLAR OTOMOTİV’ in yazılı iznine tabidir. SAĞLAMLAR OTOMOTİV web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Bu sitenin ve içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. SAĞLAMLAR OTOMOTİV web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. SAĞLAMLAR OTOMOTİV, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. SAĞLAMLAR OTOMOTİV, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satıla bilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. SAĞLAMLAR OTOMOTİV, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı SAĞLAMLAR OTOMOTİV’ e bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, SAĞLAMLAR OTOMOTİV, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. SAĞLAMLAR OTOMOTİV’ in o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da SAĞLAMLAR OTOMOTİV web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği SAĞLAMLAR OTOMOTİV’ e sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve SAĞLAMLAR OTOMOTİV’ in içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ile ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

SAĞLAMLAR OTOMOTİV, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. SAĞLAMLAR OTOMOTİV, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü çıkarabilir.

SAĞLAMLAR OTOMOTİV, iş bu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye SAĞLAMLAR OTOMOTİV' den bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.